PI/2018/15 Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 899/2018-520
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/15
Dátum začiatku PK: 16.01.2018
Dátum konca PK: 29.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia: 16.01.2018
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.01.2018
Ukončenie štádia: 29.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 30.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)