PI/2018/145 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8159/2018-3.2
Podnet: Transpozícia smernice EPaR (EÚ) 2018/410 zo 14. marca 2018
ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne znižovanie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií a rozhodnutie (EÚ) 2015/1814
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 20.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/145
Dátum začiatku PK: 28.06.2018
Dátum konca PK: 19.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 28.06.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.06.2018
Ukončenie štádia: 19.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 20.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)