PI/2018/131 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: SELP-OdL-222/2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.07.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/131
Dátum začiatku PK: 22.06.2018
Dátum konca PK: 13.07.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.06.2018
Ukončenie štádia: 22.06.2018
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.06.2018
Ukončenie štádia: 13.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia: 30.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.07.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)