PI/2018/109 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2018 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 180/2015 Z. z o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na vydanie povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zdravotníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z027182-2018
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kalavská, Andrea, doc. MUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.06.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/109
Dátum začiatku PK: 28.05.2018
Dátum konca PK: 05.06.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 28.05.2018
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.05.2018
Ukončenie štádia: 05.06.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.06.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)