PI/2018/10 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky k Návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 09385/2018-3110-01302
Podnet: Uznesenie vlády SR č. 627/2013
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/10
Dátum začiatku PK: 15.01.2018
Dátum konca PK: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.01.2018
Ukončenie štádia: 12.01.2018
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.01.2018
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)