PI/2017/54 Návrh zákona o povinnosti odovzdať rozmnoženinu publikácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MK-1717/2017-231/2918
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Maďarič, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/54
Dátum začiatku PK: 03.03.2017
Dátum konca PK: 16.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia: 03.03.2017
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.03.2017
Ukončenie štádia: 16.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)