PI/2017/52 Návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Vysoké a vyššie školstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2017-3770-56AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017 v spojení s návrhom zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.03.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/52
Dátum začiatku PK: 02.03.2017
Dátum konca PK: 07.03.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia: 02.03.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.03.2017
Ukončenie štádia: 07.03.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.03.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)