PI/2017/4 Návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci, vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru, podrobnosti a náležitosti na predkladanie ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, záverečnej hodnotiacej správy a ročnej správy o využívaní investície a podrobnosti o informačnej tabuli

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12617/2017-2062
Podnet: § 18 ods. 2 až 5 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žiga, Peter, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/4
Dátum začiatku PK: 11.01.2017
Dátum konca PK: 24.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 11.01.2017
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.01.2017
Ukončenie štádia: 24.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)