PI/2017/32 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Dane z príjmu
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/009009/2017-721
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/32
Dátum začiatku PK: 07.02.2017
Dátum konca PK: 13.02.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia: 07.02.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.02.2017
Ukončenie štádia: 13.02.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)