PI/2017/312 Predbežná informácia k návrhu zákona o štátnej službe pri výkone súdnictva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 45419/2017-110
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/312
Dátum začiatku PK: 21.12.2017
Dátum konca PK: 08.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 21.12.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia: 08.01.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)