PI/2017/308 Návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: spis č. 2017-17392-56AA
Podnet: Iniciatívny materiál a § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/308
Dátum začiatku PK: 12.12.2017
Dátum konca PK: 20.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)