PI/2017/305 Predbežná informácia - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/17140:1-56AA
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/305
Dátum začiatku PK: 12.12.2017
Dátum konca PK: 22.12.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 23.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)