PI/2017/264 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 19747/2017–M_OPVA
Podnet: plnenie legislatívnych úloh vlády SR vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/264
Dátum začiatku PK: 15.11.2017
Dátum konca PK: 24.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 15.11.2017
Ukončenie štádia: 15.11.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 15.11.2017
Ukončenie štádia: 24.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)