PI/2017/253 Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S01508-2017-OL
Podnet: § 9 z. č. 400/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/253
Dátum začiatku PK: 30.10.2017
Dátum konca PK: 31.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.10.2017
Ukončenie štádia: 30.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.10.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)