PI/2017/240 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Trestné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 44283/2017/120
Podnet: Bod C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky zo 17. augusta 2016 č. 298
bod B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 21. septembra 2016 č. 405
bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky z 15. marca 2017 č. 124 a bod B.1 uznesenia vlády Slovenskej republiky z 13. septembra 2017 č. 427
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.07.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/240
Dátum začiatku PK: 18.10.2017
Dátum konca PK: 31.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 04.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.11.2017
Ukončenie štádia: 04.07.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)