PI/2017/226 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 14/2015, ktorým sa ustanovuje vzor formulára o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 100-000-061-264
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/226
Dátum začiatku PK: 06.10.2017
Dátum konca PK: 12.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 31.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 12.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 13.10.2017
Ukončenie štádia: 31.10.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)