PI/2017/223 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/11251/2004-42 z 8. decembra 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017340/2017-421
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/223
Dátum začiatku PK: 03.10.2017
Dátum konca PK: 11.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 13.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 03.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.10.2017
Ukončenie štádia: 11.10.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 12.10.2017
Ukončenie štádia: 13.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)