PI/2017/212 Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Daň z pridanej hodnoty
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/016923/2017-731
Podnet: Na základe § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.10.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/212
Dátum začiatku PK: 22.09.2017
Dátum konca PK: 02.10.2017
Dátum ukončenia procesu: 02.10.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 02.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)