PI/2017/19 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.01.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Klub 500 navrhuje, aby sa rozširovanie kolektívnych  zmlúv vyšieho stupňa nevzťahovalo na spoločnosti, ktoré majú platné kolektívne podnikové zmluvy.