PI/2017/185 Predbežná informácia k návrhu novely zákona č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 8118/2017-1.10
Podnet: podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 14.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/185
Dátum začiatku PK: 30.08.2017
Dátum konca PK: 13.09.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.08.2017
Ukončenie štádia: 30.08.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.08.2017
Ukončenie štádia: 13.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)