PI/2017/183 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú základné požiadavky a postupy posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Zbrane a strelivo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/300/011840/03612
Podnet: iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/183
Dátum začiatku PK: 25.08.2017
Dátum konca PK: 18.09.2017
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 25.08.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.08.2017
Ukončenie štádia: 18.09.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 19.09.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)