PI/2017/173 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S07131-OL-2017
Podnet: § 28 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 16.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/173
Dátum začiatku PK: 10.08.2017
Dátum konca PK: 15.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 10.08.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.08.2017
Ukončenie štádia: 15.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 16.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)