PI/2017/17 Návrh zákona o technickej normalizácii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Technické normy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2017/300/003353/00853
Podnet: uznesenie vlády SR č. 496/2016
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/17
Dátum začiatku PK: 16.01.2017
Dátum konca PK: 27.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 30.01.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 16.01.2017
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.01.2017
Ukončenie štádia: 27.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 28.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)