PI/2017/165 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi spotrebiteľské úvery.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/014736/2017-653
Podnet: Iniciatíva MF SR
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.08.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/165
Dátum začiatku PK: 18.07.2017
Dátum konca PK: 02.08.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia: 18.07.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.07.2017
Ukončenie štádia: 02.08.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 03.08.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)