PI/2017/123 Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Štátna správa
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 1642/3683/2017/OLP
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.07.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/123
Dátum začiatku PK: 30.05.2017
Dátum konca PK: 12.06.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 30.05.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 30.05.2017
Ukončenie štádia: 12.06.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.06.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)