PI/2017/101 Predbežná informácia k návrhu zákona o úprave postavenia štátnej zdravotníckej vysokej školy na verejnú vysokú školu.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: Z19224-2017-OL
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 11.05.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/101
Dátum začiatku PK: 25.04.2017
Dátum konca PK: 10.05.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 25.04.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 25.04.2017
Ukončenie štádia: 10.05.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 11.05.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)