PI/2017/1 Návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2697/2017-3.3
Podnet: Návrh novely je vyvolaný transpozíciou novej resp. novelizovanej smernice EÚ
ktoré nahradili pôvodnú právnu úpravu EÚ.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/1
Dátum začiatku PK: 02.01.2017
Dátum konca PK: 03.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: 02.01.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.01.2017
Ukončenie štádia: 03.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 04.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)