PI/2016/91 Predbežná informácia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o registráciu zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie, ktorá vykonáva bankové činnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ORE - 7092/2016
Podnet: Podľa Plánu hlavných úloh NBS na 2. polrok 2016
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/91
Dátum začiatku PK: 20.06.2016
Dátum konca PK: 24.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 20.06.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 20.06.2016
Ukončenie štádia: 24.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 25.06.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)