PI/2016/9 Predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpi
Legislatívna oblasť: Ústavné právo
Orgány ochrany práva
Všeobecné súdnictvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 41051/2016/100
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 30.05.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/9
Dátum začiatku PK: 03.05.2016
Dátum konca PK: 17.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 03.05.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 03.05.2016
Ukončenie štádia: 17.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 18.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)