PI/2016/64 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6021/2016-1.8
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/64
Dátum začiatku PK: 07.06.2016
Dátum konca PK: 20.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 07.06.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 07.06.2016
Ukončenie štádia: 20.07.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)