PI/2016/58 Predbežná informácia k návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 4302/2016/KÚ/OLP-002
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/58
Dátum začiatku PK: 02.06.2016
Dátum konca PK: 22.06.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.06.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 02.06.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.06.2016
Ukončenie štádia: 22.06.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 23.06.2016
Ukončenie štádia: 23.06.2016
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)