PI/2016/56 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015081/2016-652
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Ďalší predkladatelia: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 02.07.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/56
Dátum začiatku PK: 01.06.2016
Dátum konca PK: 01.07.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 01.06.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 01.06.2016
Ukončenie štádia: 01.07.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 02.07.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)