PI/2016/40 Návrh zákona č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12505/2016-M_OPVA
Podnet: vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 15.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/40
Dátum začiatku PK: 19.05.2016
Dátum konca PK: 25.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 19.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.05.2016
Ukončenie štádia: 25.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 26.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)