PI/2016/219 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovno-právne vzťahy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ÚLP-3-63/2016-OdL
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/219
Dátum začiatku PK: 16.12.2016
Dátum konca PK: 31.01.2017
Dátum ukončenia procesu: 31.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 16.12.2016
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.12.2016
Ukončenie štádia: 31.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.02.2017
Ukončenie štádia: 31.01.2019