PI/2016/197 Návrh opatrenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.12.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
k celému materiálu: Elektronická komunikácia - nevyhnutnou podmienkou spolupráce je adekvátna IT podpora. Exekútori by mali byť schopní pri zisťovaní majetku povinného plne elektronicky komunikovať s inštitúciami (banky, sociálna poisťovňa, dopravný inšpektorát, kataster nehnuteľností a pod.) a  zároveň by mali elektronicky informovať oprávneného o vykonaných aktivitách, použitých spôsoboch exekúcie, výnosoch a nákladoch každého prípadu v zmysle štandardov spolupráce s daným významným oprávneným. 
Elektronické informácie o priebehu exekučného konania VšZP ako oprávnenému, umožňujú hromadnú kontrolu aktivít exekútora, riadenie nákladov a celkovej efektívnosti neuspešných exekučných konaní, kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a štandardov spolupráce, kontrolu včasného zasielania úhrad, segmentáciu dlžníkov a riadenie rizika.