PI/2016/163 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 07059/2016/B920-SVD/z.65486
Podnet: na základe úlohy B.15. uznesenia vlády SR č. 405 z 21. septembra 2016
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 03.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/163
Dátum začiatku PK: 21.10.2016
Dátum konca PK: 02.11.2016
Dátum ukončenia procesu: 02.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Vlastník aktivity: MDVRRSR - SLP (Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja - Sekcia legislatívna a právna)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 21.10.2016
Ukončenie štádia: 31.10.2016
Vlastník aktivity: MDVRRSR - SLP (Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja - Sekcia legislatívna a právna)
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 02.11.2016
Ukončenie štádia: 02.11.2016
Vlastník aktivity: MDVRRSR - SLP (Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja - Sekcia legislatívna a právna)