PI/2016/156 Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Colné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/019330/2016-7
Podnet: Programové vyhlásenie vlády SR
implementácia práva EÚ a vlastná iniciatíva
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/156
Dátum začiatku PK: 14.10.2016
Dátum konca PK: 04.11.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 14.10.2016
Ukončenie štádia: 04.11.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 05.11.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)