PI/2016/146 Riadne Predbežné stanovisko k návrhu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňa Nariadenie (EÚ) 345/2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu a Nariadenie (EÚ) 346/2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/018630/2016-611
Podnet: návrh priamo účinného Nariadenia EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 24.10.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/146
Dátum začiatku PK: 10.10.2016
Dátum konca PK: 14.10.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 14.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 15.10.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)