PI/2016/143 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SASP (Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve )
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
VEC: Žiadosť o osobnú konzultáciu k PREDBEŽNEJ INFORMÁCII ohľadom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Vážená inštitúcia, 

Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP) si v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
dovoľuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky požiadať o osobnú konzultáciu v priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky v niektorom z nasledovných termínov: 
- dňa 26. 10. 2016 o 9.30 hod., 
- dňa 27. 10. 2016 o 9.30 hod., alebo 
- dňa 3. 11. 2016 o 9.30 hod. 

Predmetom stretnutia má byť najmä diskusia o navrhovanom legislatívnom zámere v zmysle Predbežnej informácie, ako aj konzultácia k pripomienkam, ktoré Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve adresovala ohľadom zákona č. 186/2009 Z.z. Ministerstvu financií v minulosti (najmä s ohľadom na právnu úpravu „poisťovacieho makléra“, právnu úpravu osobitného finančného vzdelávania a pripomienky k posledne pripravovanej novele zákona č. 186/2009 Z.z. v roku 2015). O osobné stretnutie Vás žiadame aj s ohľadom na európske legislatívne konanie prebiehajúce v rámci implementácie vykonávacích predpisov Smernice o distribúcii poistenia vo vzťahu na našu partnerskú organizáciu BIPAR. 
Ak Vám termíny konzultácií nevyhovujú, radi sa Vám prispôsobíme s iným termínom. Ďakujeme za spätnú väzbu. 

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že do prípravy zákona č. 186/2009 Z.z. sa v rámci Predbežnej informácie sa chystáme zapojiť aj prostredníctvom písomných pripomienok, a to vo Vami stanovenej lehote do 7. 11. 2016. 

S pozdravom 

Ing. Michaela Chebeňová 
prezident 
Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve