PI/2016/141 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o podrobnostiach o služobnej rovnošate Zboru väzenskej a justičnej stráže a jej vyobrazení

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 47699/2016/120
Podnet: § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej informačnej služby
Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/141
Dátum začiatku PK: 10.10.2016
Dátum konca PK: 21.10.2016
Dátum ukončenia procesu: 28.06.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 03.10.2016
Ukončenie štádia: 10.10.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.10.2016
Ukončenie štádia: 21.10.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 22.10.2016
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)