PI/2016/14 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia
Dôchodkové zabezpečenie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12008/2016-M_OPVA
Podnet: Vlastná iniciatíva.
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.06.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/14
Dátum začiatku PK: 10.05.2016
Dátum konca PK: 16.05.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 10.05.2016
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.05.2016
Ukončenie štádia: 16.05.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 17.05.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)