PI/2016/123 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slvoenska z ... 2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ORE - 9985/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/123
Dátum začiatku PK: 24.08.2016
Dátum konca PK: 31.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 06.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 24.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 24.08.2016
Ukončenie štádia: 31.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 01.09.2016
Ukončenie štádia: 06.09.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)