PI/2016/117 Návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ...... 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Daňové právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/017524/2016-731
Podnet: Nadväzne na povinnosti vyplývajúce z novely zákona o DPH
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 04.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/117
Dátum začiatku PK: 18.08.2016
Dátum konca PK: 02.09.2016
Dátum ukončenia procesu: 04.09.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 18.08.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.08.2016
Ukončenie štádia: 02.09.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.09.2016
Ukončenie štádia: 04.09.2016
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)