PI/2016/114 Predbežná informácia k Návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: ORE - 9383/2016
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 23.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/114
Dátum začiatku PK: 09.08.2016
Dátum konca PK: 15.08.2016
Dátum ukončenia procesu: 23.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 09.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia: 15.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.08.2016
Ukončenie štádia: 23.08.2016
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)