PI/2016/110 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 7126/2016-3.3.
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 13.08.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/110
Dátum začiatku PK: 04.08.2016
Dátum konca PK: 12.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 04.08.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 04.08.2016
Ukončenie štádia: 12.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 13.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)