PI/2016/103 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Geológia, geodézia, kartografia
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 6904/2016-5
Podnet: Po nadobudnutí účinnosti právneho predpisu nedošlo k jeho praktickej aplikácii. Navrhovaný zákon je reakciou na otázky Európskej komisie
ktorými vyjadrila predpokladaný nesúlad vnútroštátnych transpozičných opatrení so smernicou.
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 29.09.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/103
Dátum začiatku PK: 26.07.2016
Dátum konca PK: 08.08.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 26.07.2016
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.07.2016
Ukončenie štádia: 08.08.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.08.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)