LPEU/2024/43 COM(2024)22 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Zvýšenie európskej hospodárskej bezpečnosti: predstavuje sa päť nových iniciatív

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)22
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/43
Dátum ukončenia procesu: 23.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 25.01.2024
Ukončenie štádia: 02.02.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.02.2024
Ukončenie štádia: 05.02.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 05.02.2024
Ukončenie štádia: 23.02.2024