LPEU/2024/25 COM(2024)12 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Použitie krízových opatrení prijatých podľa článkov 219 až 222 nariadenia o spoločnej organizácii trhov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)12
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/25
Dátum ukončenia procesu: 23.02.2024

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 23.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia: 23.02.2024