LPEU/2024/24 COM(2024)18 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku povoľuje uplatňovať zníženú sadzbu dane z elektriny priamo dodávanej plavidlám kotviacim v prístave

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2024)18
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/24

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 22.01.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.01.2024
Ukončenie štádia: 24.01.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)