LPEU/2024/184 C(2024)2353 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE o žiadosti o registráciu európskej iniciatívy občanov s názvom „My voice, my choice: For Safe And Accessible Abortion“ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/7...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: C(2024)2353
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2024/184

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.04.2024
Ukončenie štádia: 17.04.2024
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.04.2024
Ukončenie štádia: 19.04.2024
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.04.2024
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)